Tel: +420 731 628 740 | Email: office@centr.cz

Klikněte na osobu!

Chcete se dozvědět více o našem týmu? Otočte kartu osoby. Na druhé straně naleznete krátké Curriculum Vitae.

Ano, stejně klikněte i níže...

... a poznáte nás více.

Vedení společnosti CENTR GROUP

Jaroslav Pajonk, LLM, MBA generální ředitel a majitel Centr Group

Jaroslav Pajonk, LLM, MBA

CEO holdingu

 


 

 

pravnik(at)centr.cz

Jaroslav Pajonk, LLM, MBA

 

Jaroslav patří mezi zakládající členy CENTR GROUP a jako generální ředitel holdingu je hybnou silou společnosti. V oblasti komerční bezpečnosti podniká již více než 27 let. Při budování i každodenním fungování firmy zúročil své zkušenosti důstojníka Armády České republiky. V rámci svého dalšího profesního růstu absolvoval magisterské vzdělání v oblasti práva LLM a postgraduální studium managementu. Kromě řídících a organizačních povinností, kterou role CEO vyžaduje, se specializuje na:

 

 • výstavbu nových projektů v oblasti poskytování služeb,
 • B2B a B2C obchodování,
 • rozvoj a strategii Business Continuity,
 • krizový management Business Continuity.

 

Ing. Vladimír Kudrna

Ing. Vladimír Kudrna

Ekonomický ředitel 

 


 

+420 731 628 702
kudrna(at)centr.cz

Ing. Vladimír Kudrna

 

Vladimír v CENTR GROUP na pozici Ekonomického ředitele zúročuje svou 25letou praxi v oblasti práva, ekonomiky a podnikatelské činnosti. Přes 5 let působil také v bankovnictví a finančních službách. Díky své rozsáhlé ekonomické praxi je expertem na:

 

 • vytváření ročních finančních plánů,
 • zajištění provozního financování a řízení cashflow,
 • vyhodnocování plnění ročních plánů,
 • controlling, reporting
 • komunikaci.

 

Richard Martinák

Richard Martinák

Výkonný ředitel CZ/SK 

 


 

+420 731 628 701
martinak(at)centr.cz

Richard Martinák

 

Richard je klíčovým členem vedoucího týmu CENTR GROUP. Na poli komerční bezpečnosti se pohybuje již 20 let. Od roku 2007 působí jako jednatel různých společností v rámci holdingu. Od roku 2019 je členem představenstva společnosti CENTR GROUP, a.s. Jakožto výkonný ředitel má ve společnosti na starosti řízení provozu v oblasti fyzické ostrahy a v oblasti elektronické ostrahy. Je odborníkem na:

 

 • bezpečnostní řešení na míru,
 • návrhy optimalizací kombinující pasivní a aktivní prvky bezpečnosti,
 • implementace bezpečnostních technologií.

 

Jan Chodora

Jan Chodora

Obchodní ředitel CZ/SK

 


 

+420 797 878 795
chodora(at)centr.cz

Jan Chodora

 

Jan nastoupil do CENTR GROUP po více než 20 letech zkušeností nastřádaných ve společnostech zabývajících se komerční bezpečností. V rámci své profesní dráhy se zaměřil na rozvoj obchodních a manažerských dovedností (Diamond box, SMT Czech – management training). Specializuje se na:

 

 • bezpečnostní řešení na míru,
 • B2B a B2C obchodování,
 • bezpečnost kulturního dědictví, administrativních budov a veřejné dopravy,
 • ochranu měkkých cílů.

 

Je certifikovaným expertem na oblast veřejných zakázek, což je klíčové pro pozici Obchodního ředitele a také vynikajícím přínosem pro naši společnost.

 

Mgr. Renáta Vidličková

Mgr. Renáta Vidličková

Prokurista

 


 

+420 734 521 920
pravnik(at)centr.cz

Mgr. Renáta Vidličková

 

Renáta vystudovala vysokou školu, obor právo a právní věda. Pro CEO společnosti pracuje déle než 10 let. Je klíčovým členem týmu CENTR GROUP, neboť je držitelkou Osvědčení na stupeň utajení Tajné. Z titulu prokuristy společnosti spadá do její kompetence právní komunikace a působí také jako:

 

 • odpovědná osoba ve vztahu k NBÚ,
 • bezpečnostní ředitel ve vztahu k NBÚ,
 • bezpečnostní správce informačního systému ve vtahu k NBÚ.

 

Dále se podílí na organizaci společenských a sportovních akcí a poskytování servisu klientům.

 

Roman Pajonk

Roman Pajonk

Ředitel MTZ

 


 

+420 731 628 704
roman.pajonk(at)centr.cz

Roman Pajonk

 

Roman úspěšně působí v CENTR GROUP od roku 2001. Z vedoucího pobočky v Havířově se vypracoval na pozici manažera fyzické ostrahy pro Moravskoslezský region a od roku 2009 zastává roli Ředitele MTZ a vozového parku. V průběhu své téměř 20leté kariéry u nás získal také mnohá osvědčení a specializace z nichž vybíráme:

 

 • bezpečnostní technologie (EZS, EPS, PCO),
 • osvědčení firemního Metrologa pro CENTR GROUP, a.s.,
 • certifikace BOZP a PO,
 • osvědčení o získání dílčí kvalifikace strážný.

 

V roce 2015 byl jmenován představitelem managementu pro bezpečnost práce dle OHSAS ve společnosti CENTR GROUP, a.s.

 

Marek Kraus

Marek Kraus

Bezpečnostní ředitel

 


 

+420 731 628 710
kraus(at)centr.cz

Marek Kraus

Marek se pohybuje na poli komerční bezpečnosti déle než 20 let. Po úspěšném působení v roli Provozního a obchodního ředitele nyní zastává pozici Bezpečnostního ředitele. Za dobu své kariéry získal mnoho specializací:

 

 • specializovaný pracovník civilní bezpečnosti, individuální objektová a osobní ochrana,
 • interní auditor BOZP, PO a ISO,
 • ostraha a detektivní činnost,
 • právo v komerční bezpečnosti a v obchodních vztazích,
 • stráž přírody.

 

Má rozsáhlé zkušenosti s provozními, obchodními a technickými procesy. Počínaje plánováním a realizací nových akvizic, přes jejich implementaci, až po řízení oddělení a poboček společnosti, při nichž uplatňuje své znalosti psychologie a zákona o veřejných zakázkách.

Karel Baron

Karel Baron

Ředitel kontrolního oddělení

 


 

+420 731 628 758
baron(at)centr.cz

Karel Baron

 

Karel se v oblasti komerční bezpečnosti pohybuje déle než 20 let. Je držitelem mnoha certifikátů, včetně kurzů Policejní akademie ČR v Praze. Je předním odborníkem v oblasti:

 

 • terorismu a ochrany veřejných prostor,
 • ochrany měkkých cílů,
 • kybernetické bezpečnosti,
 • trestně právní odpovědnost právnických osob,
 • interních auditů kvality (ISO) v oblasti objektové bezpečnosti,
 • poradenství.

 

V CENTR GROUP má navíc nezastupitelnou roli inspektora na ochranu osobních údajů v oblasti GDPR. V rámci služby veřejnosti provádí analýzy a publikuje informace k bezpečnostním incidentům pro média.

 

Ing. Michal Buriánek

Ing. Michal Buriánek

Oblastní ředitel pro Čechy

 


 

+420 731 628 810
burianek(at)centr.cz

Ing. Michal Buriánek

 

Michal se zabývá komerční bezpečností více než 15 let. Po absolvování Univerzity Tomáše Bati, Fakulty aplikované informatiky, se i nadále vzdělával v odborných kurzech. Zaměřil se na oblast ochrany práv (Sebeobrana a právo) a komunikační dovednosti (Umění komunikace, právo a psychologie). V CENTR GROUP působí na klíčové pozici Oblastního ředitele pro Čechy a je odborník na problematiku:

 

 • řešení obranných situací,
 • objektové bezpečnosti,
 • řízení technologických procesů v komerční bezpečnosti,
 • technologií komerční bezpečnosti.

 

Radim Vlha

Radim Vlha

Oblastní ředitel pro Moravu

 


 

+420 734 397 510
vlha(at)centr.cz

Radim Vlha

 

Radim se v oboru komerční bezpečnosti pohybuje déle než 16 let. Studium v oboru Mechanik elektronických zařízení jej nasměrovalo na dráhu odborníka na bezpečnostní systémy. Z technika se vypracoval až na úroveň CEO bezpečnostní služby. Je expertem na:

 

 • návrhy, instalace a servis bezpečnostních technologií (EZS, CCTV),
 • obchodní činnost v oblasti technické ostrahy,
 • komplexní služby vzdáleného dohledu,
 • vyhodnocování bezpečnostních rizik a nastavování procesů.

 

V CENTR GROUP od roku 2019 řídil činnost Pultu centrální ochrany. Nyní zastává pozici oblastního ředitele.

 

Tomáš Peševa

Tomáš Pešava

Ředitel společnosti CEE Facility Services

 


 

+420 725 439 460
pesava(at)centr.cz

Tomáš Pešava

Tomáš je absolventem Policejní akademie ČR, kde si vybral obor bezpečnostně-právní studia. V CENTR GROUP působí od roku 2017 na pozici ředitele společnosti CEE Facility Services, SE a patří tedy mezi klíčové členy vedení skupiny. Ve své roli zúročuje bohaté zkušenosti s provozem, bezpečností a managementem obchodních center, facility managementem, i z vlastního podnikání v real estate konzultingu. Mezi jeho kvality patří mimo jiné:

 

 • manažerské a organizační dovednosti,
 • zkušenosti s vedením, hodnocením a motivací velkých týmů,
 • flexibilita a schopnost fungovat ve stresových situacích,
 • vyjednávání a rozpočtování zakázek a projektů,
 • návrhy bezpečnostních systémů a režimů,
 • projektové řízení.

 

Tomáš Chvatík

Tomáš Chvatík

Náměstek obchodního ředitele CZ/SK

 


 

+420 731 628 703
chvatik(at)centr.cz

Tomáš Chvatík

 

Tomáš je po 16 letech zkušeností v oboru komerční bezpečnosti špičkovým expertem na strategické řízení firem. Jeho specialitou je spirálový management. Do oblasti jeho působnosti spadají:

 

 • bezpečnostní řešení na míru,
 • event management,
 • poradenství.

 

V roli Náměstka obchodního ředitele v CENTR GROUP zároveň působí jako specialista na veřejné zakázky a koordinátor marketingu.

 

Jan Váňa

Jan Váňa

Obchodní manažer pro Jižní Moravu
 


 
+420 734 692 977
vana(at)centr.cz

Jan Váňa

 

Jan se cítí v roli obchodního manažera jako ryba ve vodě, na různých stupních vedoucích pozic se totiž pohybuje již 20 let. V CENTR GROUP se zaměřuje na následující oblasti:

 

 • analýza a hodnocení bezpečnostních rizik,
 • prevence a bezpečnost objektů,
 • bezpečnostní analýza organizace,
 • ochrana měkkých cílů.

 

Mezi silné stránky, které mu dopomáhají k obchodním úspěchům, patří zodpovědnost, učenlivost, cílevědomost a serióznost. A díky absolvovaným kurzům obranné střelby a základní obrany z bezprostřední vzdálenosti si umí vždy zachovat chladnou hlavu, což je pro obchodníka klíčové.

 

JUDr. Petra Misterková

JUDr. Petra Misterková

Ředitel pro strategie

 


 

+420 602 426 326
misterkova(at)centr.cz

JUDr. Petra Misterková

 

Petra se po studiu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a po úspěšném absolvování rigorózní zkoušky etablovala v oblasti facility managementu a energetických služeb, kde působí již více než 10 let. Od května 2019 externě spolupracuje s CENTR GROUP v roli ředitelky pro strategie. Je to pozice více než strategická, má totiž za úkol rozvíjet společnost v oblasti facility managementu a energetických služeb. Její zkušenosti a mimořádnou odbornost v těchto oblastech dokládají mimo jiné následující ocenění a role:

 

 • držitelka titulu Podnikový právník roku 2017 v oblasti občanského práva,
 • pravidelné umístění v žebříčku ČAK Významné právničky v ČR,
 • členka představenstva asociace IFMA CZ.

 

Ing, Marta Wagnerová

Ing. Marta Wagnerová

Obchodní oddělení

 


 

+420 607 242 477
wagnerova(at)centr.cz

Ing. Marta Wagnerová

 

Marta pracuje v obchodním oddělení společnosti CENTR GROUP. Má více než 10 let zkušeností v oblasti komunikace se zákazníkem a přes 15 let působí na vedoucích pozicích. Pro obchodníka je vždy důležité, aby měl dobré komunikační a prezentační dovednosti. Marta tyto požadavky splňuje vrchovatě. V rámci své profese se specializuje na:

 

 • tuzemský a zahraniční platební styk,
 • cash management,
 • prodej služeb v oblasti telekomunikací,
 • práci v systému SAP R/3.

 

Ing. Šárka Bílková

Ing. Šárka Bílková

Koordinátor obchodních projektů

 


 

+420 739 522 083
bilkova(at)centr.cz

Ing. Šárka Bílková

 

Šárka u nás působí jako koordinátor obchodních projektů. Díky jejím organizačním schopnostem nemá chaos v CENTR GROUP žádnou šanci. Po absolvování vysoké školy se dále vzdělává v oblasti veřejných zakázek. Zajišťuje pro nás:

 

 • zpracování obchodních nabídek,
 • koordinování veřejných zakázek,
 • návazné administrativní činnosti.

 

Pracuje také jako referent obchodního oddělení, kde se jí velmi hodí dobrá znalost anglického a německého jazyka.

 

SM_Merinska Hana

Bc. Hana Měřínská

Asistentka vedení
 


 
+420 731 594 415
office(at)centr.cz

Bc. Hana Měřínská

 

Hana je tou nejvhodnější osobou na svou pozici. Využívá své zkušenosti s dokonalým servisem Qatar Airways, kde přes tři roky pracovala jako letuška první a business třídy. Další zkušenosti se zákaznickým servisem získala na pozici cabin crew, recepční a sales advisor. Mezi její specializace patří:

 

 • role Back Office Assistant,
 • organizace agendy společnosti,
 • zpracování související administrativy.

 

Hana má vysokoškolské vzdělání, vystudovala Blízkovýchodní studia zaměřená na arabský jazyk.

 

Tomáš Šípek

Tomáš Šípek

Zástupce oblastního ředitele Čechy

 


 

+420 739 522 081
sipek(at)centr.cz

Tomáš Šípek

 

Tomáš při plnění pracovních povinností na pozici Zástupce oblastního ředitele pro Čechy plně zúročuje svou více než 10letou praxi v oblasti komerční bezpečnosti. Mezi jeho specializace patří:

 

 • návrh a realizace bezpečnostních řešení na míru,
 • bezpečnost logistických center a administrativních budov,
 • bezpečnost v rámci eventových projektů.

 

CENTR GROUP SR, s.r.o.

JUDr. Ján Vittek

JUDr. Ján Vittek

Konateľ

 


 

+421 911 620 750
vittek(at)centr.sk

JUDr. Ján Vittek

 

Ján je jednatelem společnosti CENTR GROUP SR, s.r.o. Je kvalifikovaným analytikem v oblasti analýzy rizik fyzické a objektové bezpečnosti. Z odborných kurzů, které absolvoval, zmiňme alespoň kurz Kriminálních zpravodajských analýz. Je špičkovým expertem v oblasti detektivních služeb a technické bezpečnosti. Jeho zkušenosti a znalosti se odrážejí v seznamu certifikátů, jejichž je držitelem:

 

 • certifikát na detektivní služby,
 • certifikát na kamerové a zabezpečovací systémy,
 • prověrka NBÚ na úroveň TAJNÉ.

 

Ing. Milan Mesároš

Ing. Milan Mesároš

Prevádzkový manažér - Východ

 


 

+421 914 328 492
mesaros(at)centr.sk

Ing. Milan Mesároš

 

Milan po absolvování Letecké fakulty Technické univerzity Košice, oboru řízení letecké dopravy, působil 25 let ve státních bezpečnostních složkách. V CENTR GROUP pracuje na pozici Provozního manažera pro Slovensko – Východ. Mezi jeho pracovní povinnosti patří:

 

 • zabezpečení kvalitativních a personálních požadavků pro svěřené objekty,
 • komunikace a spolupráce s obchodními partnery,
 • vyhledávání nových obchodních příležitostí.

 

Každodenně tak uplatňuje nejen svou expertizu v oblasti bezpečnosti, ale také znalosti a praktické zkušenosti obchodní problematiky a vztahů.

 

Luboš Strauch

Luboš Strauch

Prevádzkový manažér

 


 

+421 903 590 857
strauch(at)centr.sk

Luboš Strauch

 

Luboš absolvoval Fakultu telesnej výchovy a športu v Banské Bystrici a poté pracoval 28 let jako člen státních bezpečnostních složek. Zde získal mnoho praktických zkušeností v oblasti bezpečnostní problematiky. Do jeho kompetence Provozního manažera CENTR GROUP pro Slovensko spadají následující činnosti:

 

 • komunikace a spolupráce s obchodními partnery,
 • zajištění kvalitativních a personálních požadavků pro svěřené objekty,
 • vyhledávání nových obchodních příležitostí.

 

Novotný SM

Karel Novotný

Prevádzkový manažér - Západ

 


 

+421 914 328 493
novotny(at)centr.sk

Karel Novotný

Provozní manažeři

SM_Tomas Rysavy

Tomáš Ryšavý

Provozní manažer

 


 

+420 704 644 240
rysavy(at)centr.cz

Tomáš Ryšavý

 

Tomáš vystudoval střední školu Veřejnoprávní TRIVIS. V oblasti bezpečnosti se pohybuje přes 9 let. Začínal na Radiu Svobodná Evropa na pozici supervizor ostrahy. Jeho úkolem bylo nastavování procesů, řešení krizových situací a příprava ostrahy na teroristické útoky. Na pozici provozní manažer pracuje již 3 roky. Je držitelem zbrojního průkazu (B, D, E) a pravidelně se účastní střeleckých výcviků s prvky CQB.

 

Tomáš se zabývá ochranou měkkých cílů a hrozbou teroristických útoků.

 

Daniel Vrchota

Daniel Vrchota

Provozní manažer

 


 

+420 731 628 717
vrchota(at)centr.cz

Daniel Vrchota

 

Daniel působí v oblasti komerční bezpečnosti déle než 16 let. Své zkušenosti zúročuje ve společnosti CENTR GROUP na pozici Provozního manažera. V rámci své divize vede více než 100 zaměstnanců, převážně specialistů na bezpečnostní a recepční služby. Zaměřuje se na:

 

 • ostrahu administrativních budov,
 • ostrahu průmyslových areálů,
 • zabezpečení společenských akcí.

 

Jeho motto zní: „K lidem se chovám tak, jak se lidi chovají ke mně.“

 

Ing. Helmut Faix

Ing. Helmut Faix

Provozní manažer

 


 

+420 731 628 804
faix(at)centr.cz

Ing. Helmut Faix

 

Helmut se v oboru komerční bezpečnosti pohybuje více než 15 let a je držitelem osvědčení o získání profesní kvalifikace jako strážný a detektiv. Své dlouholeté zkušenosti uplatňuje v CENTR GROUP na pozici Provozního manažera. Specializuje se na následující oblasti:

 

 • bezpečnostní řešení na míru,
 • bezpečnost administrativních budov,
 • bezpečnost průmyslových objektů,
 • bezpečnost obchodních ploch (maloobchod),
 • ochrana měkkých cílů.

 

Ing. Petr Arnošt

Ing. Petr Arnošt

Provozní manažer

 


 

+420 734 390 492
arnost(at)centr.cz

Ing. Petr Arnošt

 

Petr vystudoval Střední policejní školu MV a vysokou školu, obor Bezpečnostní management. Má za sebou již 14 let praxe v komerční bezpečnosti a nadále roste v rámci firmy a také při spolupráci s ASIS International. V CENTR GROUP je expertem na:

 

 • řízení komerční bezpečnosti,
 • fyzickou ostrahu objektů,
 • zabezpečení společenských akcí,
 • kombinaci fyzické a technické ochrany,
 • školení.

 

Ve volném čase se věnuje cestování, cizím jazykům, bojovým sportům, motorismu a vojenské historii.

 

Jaroslav Winter

Jaroslav Winter

Provozní manažer

 


 

+420 731 594 414
winter(at)centr.cz

Jaroslav Winter

 

Jaroslavova kariéra v oblasti komerční bezpečnosti trvá již 20 let. V CENTR GROUP pracuje jako Provozní manažer a primárně má na starosti zabezpečení finančních institucí a obchodních center. Je naším předním odborníkem na:

 

 • bezpečnostní řešení na míru,
 • ostrahu objektů kritické infrastruktury,
 • technické zabezpečení objektů.

 

Petr Škareda

Petr Škareda

Provozní manažer

 


 

+420 736 756 160
skareda(at)centr.cz

Petr Škareda

Petr za 12 let práce v oboru bezpečnosti nasbíral mnoho cenných zkušeností. Má praxi v ostraze bankovního sektoru a působil též na pozici vedoucího ostrahy. Při práci Provozního manažera pro CENTR GROUP plně uplatní svou schopnost vedení většího týmu lidí a schopnost adekvátně vyřešit vyhrocené situace. Je odborníkem na:

 

 • zabezpečení hromadných akcí,
 • bezpečnostní návrhy na míru,
 • odstraňování bezpečnostních nedostatků,
 • vypracování nápravných opatření.

 

Nikola Pajonk

Nikola Pajonk

Manager assistant and technical support

 


 

+420 731 628 721
nikola(at)centr.cz

Nikola Pajonk

 

Nikola působí v CENTR GROUP déle než 5 let a hravě zvládá dvojí roli. Jako Manager Assistant je důležitou podporou našeho manažerského týmu. A v roli technické podpory pracuje jako administrátor našeho obchůzkového systému. Své zkušenosti z praxe pak přenáší do školitelské činnosti. Je expertkou na:

 

 • školení EPS, EZS a kamerového systému,
 • správu technických systémů,
 • anglický jazyk (na úrovni rodilého mluvčího).

 

Simona Toscani

Simona Toscani

Provozní manažer

 


 

+420 734 172 943
toscani(at)centr.cz

Simona Toscani

 

Simona je absolventkou Bezpečnostně právní akademie v Brně. Nyní již 10 let působí v oboru komerční bezpečnosti. Mimo jiné pracovala také na pozici Risk security specialisty. V CENTR GROUP zastává funkci Provozního manažera a do její kompetence patří:

 

 • fyzická ostraha objektů,
 • koordinace, nastavení a řízení technických systémů,
 • bezpečnost v maloobchodním sektoru (Retail Security).

 

Josef Szokola

Josef Szokala

Contract manager HMMC
 


 
+420 739 548 044
vohmmc(at)centr.cz

Josef Szokala

 

Josef v CENTR GROUP pracuje ve funkci Contract manažera. Ve své práci je naprostým profesionálem díky 28 letem práce u Policie ČR, z nichž 19 let působil ve vedoucích pozicích. V sektoru komerční bezpečnosti se pohybuje již 8 rokem. Z titulu své role a dlouholeté praxe má na starosti:

 

 • rozsáhlé a strategické projekty,
 • bezpečnostní problematiku.

 

Jiří Pánek

Jiří Pánek

Provozní manažer

 


 

+420 604 891 121
panek(at)centr.cz

Jiří Pánek

 

Jiří je odborníkem na Event a VIP Security. V oblasti bezpečnosti se pohybuje 15 let a jeho profesní směřování určilo působení v roli velitele týmu ostrahy v pražském klubu ROXY. V CENTR GROUP zaštiťuje zabezpečování hromadných akcí a služby ochrany a doprovodu mimořádně důležitých osob. Při těchto příležitostech uplatní svou schopnost vést větší tým lidí a adekvátně řešit vyhrocené situace. V rámci svých pracovních činností se specializuje na:

 

 • bezpečnostní návrhy na míru,
 • odstraňování bezpečnostních nedostatků a
 • vypracování nápravných opatření.

 

Ing. Vladimír Pavlík

Ing. Vladimír Pavlík

Provozní manažer

 


 

+420 731 628 745
pavlik(at)centr.cz

Ing. Vladimír Pavlík

 

Vladimír má za sebou více než 30 let zkušeností v personální oblasti a práce s lidmi. Z toho přes 15 let působí v oboru komerční bezpečnosti. V CENTR GROUP má v rámci pozice Provozního manažera na starosti služby v oblasti:

 

 • ostrahy výrobních závodů, 
 • ostrahy kulturních akcí, 
 • ostrahy sportovních akcí. 

 

Tomáš Cieslar

Tomáš Cieslar

Provozní manažer
 


 
+420 739 548 038
cieslar(at)centr.cz

Tomáš Cieslar

 

Tomáš působil 20 let v Armádě České republiky a účastnil se několika zahraničních misí. Poté přešel do civilního sektoru a již 6 let pracuje v oblasti ochrany osob a majetku. V CENTR GROUP je předním expertem na klíčové oblasti bezpečnosti, k čemuž využívá znalosti z armádní praxe, odborných kurzů a certifikací:

 

 • A.R.T.S – kurz první pomoci v poli pro profesionály,
 • Combat lifesaver course,
 • odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání,
 • instruktor Speciální tělesné přípravy,
 • kurz technik přežití S.E.R.E., úroveň B1,
 • certifikát Mines Awaneres Trainer Course,
 • horský výcvik.

 

Petr Vojtíšek

Petr Vojtíšek

Contract manager 

 


 

+420 731 425 534
vojtisek(at)centr.cz

Petr Vojtíšek

 

Petr byl 18 let členem Hasičského záchranného sboru, z toho 6 let velitel JPO HZS. Po střední škole Požární ochrany, obor požární technika, prošel kurzem strategického řízení pro HZS a managementu. V průběhu své další kariéry v civilním sektoru získal také certifikaci na poskytování detektivních služeb. V CENTR GROUP působí na pozici Contract manažera a do jeho kompetence spadají:

 

 • bezpečnost ve výškových budovách,
 • zabezpečování v bankovním sektoru,
 • řízení a vedení bezpečnostních pracovníků,
 • řízení a vedení recepční služby.

 

Jiří Michalec

Jiří Michalec

Provozní manažer, kynolog, zbrojíř

 


 

+420 736 650 910
michalec(at)centr.cz

Jiří Michalec

 

Jiří před nástupem do soukromé sféry více než 22 let získával zkušenosti v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku u Městské policie Ostrava. V oboru komerční bezpečnosti však není žádným nováčkem, pracuje v něm téměř 10 let. Podařilo se mu také kariéru skloubit s láskou ke zvířatům a je držitelem policejního atestu psovoda. Na základě získaných odborností mezi jeho specializace v CENTR GROUP patří:

 

 • řešení komerční bezpečnosti větších subjektů,
 • koordinaci, nastavení a řízení systémů privátní bezpečnosti (CCTV apod.),
 • problematiku zbraní a střeliva,
 • kynologii, ostraha a práce se psem.

 

Jiří Štefek

Jiří Štefek

Provozní manažer

 


 

+420 731 628 705
stefek(at)centr.cz

Jiří Štefek

 

Jiří po 30 letech sbírání zkušeností v oblasti bezpečnosti při práci pro Policii ČR přešel do civilního sektoru. Na různých pozicích v soukromých bezpečnostních službách působí již 10 let. V CENTR GROUP pracuje jako Provozní manažer a je expertem na řešení konfliktů a data. V rámci svého profesního vzdělávání absolvoval následující školení:

 

 • specializační kurz Metoda řešení konfliktů pomocí analýzy transakcí,
 • vzdělávacího program Metodika a odpovědnost za aktualizaci dat v destinačním managementu.

 

Pavel Vrba

Pavel Vrba

Provozní manažer 

 


 

+420 734 390 494
vrba(at)centr.cz

Pavel Vrba

 

Pavel pracuje ve společnosti CENTR GROUP od roku 2012. Předtím sbíral 18 let cenné zkušenosti v oblasti bezpečnosti u Policie České republiky. V roli Provozního manažera do jeho kompetence spadají:

 

 • fyzická ostraha objektů,
 • koordinace, nastavení a řízení kamerových systémů CCTV.

 

Jiří Schlichts

Jiří Schlichts

Contract Manager

 


 

+420 703 873 842
 schlichts(at)centr.cz

Jiří Schlichts

 

Jiří pracuje v oblasti komerční bezpečnosti přes 10 let. Z pozice Contract manažera v CENTR GROUP se věnuje zejména rozsáhlejším zakázkám. V rámci svého profesního rozvoje je expertem na:

 

 • fyzickou bezpečnost,
 • zabezpečení dat,
 • GDPR,
 • rozvoj evidenčních systémů,
 • digitalizaci a rozvoj systémů technické ostrahy.

 

Personální oddělení

Bc. Kateřina Hrdá

Bc. Kateřina Hrdá

HR Recruiter

 


 

+420 739 485 851
personalista.praha(at)centr.cz

Bc. Kateřina Hrdá

 

Kateřina na vysoké škole studovala obory ekonomie pro kriminalisty a lidské zdroje. V oblasti personalistiky a HR se pohybuje již 12 let a z toho 6 let působí jako specialistka v oboru náborové činnosti. Z titulu funkce HR Recruiter je zodpovědná za nábor nových zaměstnanců do CENTR GROUP. Její profesní kvality dokládají absolvované kurzy personalistiky na úrovni 5 dle modelu EQF.

 

Mgr. Ivana Halečková

Mgr. Ivana Halečková

Personalistka pro Čechy

 


 

+420 703 462 745
haleckova(at)centr.cz

Mgr. Ivana Halečková

Ivana po studiu Andragogiky na Fakultě přírodních a humanitních věd v Prešově nastoupila jako HR recruiter do personální agentury Kariéra s.r.o., kde zastřešovala nábor pozic všech úrovní pro klienty z různých odvětví. Později se vypracovala na Senior konzultanta a dále působila v různých HR rolích například ve společnosti FlixBus nebo ve vydavatelství Mladá fronta. Mezi její rozsáhlé odborné znalosti patří:

 

 • školení nových kolegů,
 • koučování na pracovišti,
 • znalost komplexní náborové problematiky,
 • personální administrativa.

 

Od roku 2018 působí v CENTR GROUP jako Personalista pro Prahu a Čechy, kde vyřizuje veškeré pracovněprávní záležitosti spojené se správou pracovních poměrů našich zaměstnanců.

Dana Mahrová

Dana Mahrová

Personalistka pro Moravu

 


 

+420 737 251 669
personalista.ostrava(at)centr.cz

Dana Mahrová

 

Dana u nás v CENTR GROUP pracuje na pozici Personalisty pro Moravu. Absolvovala střední školu se zaměřením na Management obchodního podnikání a v průběhu následujících let v praxi si uvědomila, že baví ji hlavně práce s lidmi, zaměřila se tedy a personalistiku. Je specialistkou na nábor kandidátů na pozice v oboru komerční bezpečnosti. S přehledem zvládá i nevyhnutelnou administrativu a je tak významnou oporou provoznímu oddělení.

 

Bc. Barbora Pencová

Bc. Barbora Pencová

Asistentka personálního oddělení 

 


 

+420 703 474 575
hrasistent(at)centr.cz

Bc. Barbora Pencová

 

Barbora se stala nepostradatelnou součástí vedoucího týmu CENTR GROUP. Více než tři roky pracovala jako asistentka vedení a nyní se stará o agendu personálního oddělení. Má vysokoškolské vzdělání a mezi její specializace patří:

 

 • organizace agendy personálního oddělení,
 • zpracování související administrativy.

 

Její velkou přidanou hodnotou je znalost anglického a španělského jazyka.

 

Rychlý kontakt
Zavolejte nám kdykoliv

 

Neváhejte nás
kontaktovat!

 

24 hodin denně

 

+420

731 628 740

 

 

 

Další kontakty naleznete zde