Tel: +420 731 628 740 | Email: office@centr.cz

BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ

Základem bezpečnosti je pořádek. Víte, jakým způsobem je u vás ochrana osob, majetku, know-how a informací organizována, zdokumentována a zajištěna? Jsou vaši lidé řádně proškoleni, takže vždy ví, co dělat? Víte, s čím vším vám může pomoci bezpečnostní agentura? Odpovídáte-li na některou otázku ne nebo nevím, my v CENTR GROUP jsme ti praví, kdo vám poradí, jak na to.

Bezpečnostní poradenství a vzdělávání

Hlava tygra Centr Group

Poskytujeme nezávislé bezpečnostní poradenství pro všechny druhy organizací a segmentů. Zkušený tým našich odborníků analyzuje stávající stav, doplní či upraví postupy a vše zdokumentuje. Služby v této oblasti zahrnují níže uvedené a další činnosti, které vždy poskytujeme na základě individuálního posouzení vaší situace.

 • posouzení rizik a bezpečnostní audity,
 • revizi, aktualizaci a zpracování bezpečnostní dokumentace,
 • poradenství v oblasti GDPR a ochrany utajovaných informací,
 • vypracování studie proveditelnosti,
 • poradenství v oblasti BOZP a PO,
 • zpracování dokumentace o prevenci závažných havárií.

Dále pro vás připravíme a realizujeme náš vzdělávací program, který obsahuje sadu školení na dané téma. Zde se vaši zaměstnanci seznámí s aktuálními postupy, nejnovějšími trendy a příslušnou legislativou. Samozřejmostí jsou praktické ukázky, případně cvičení v terénu.

Bezpečnostní poradenství a vzdělávání Centr Group
Služby BOZP a PO Centr Group

Služby BOZP a PO

Hlava tygra Centr Group

Nabízíme vám komplexní služby v oblasti BOZP a požární ochrany na klíč. Nejen, že vám poradíme, ale také na místě odborně prověříme, že je vše tak, jak má být. Níže najdete příklady oblastí možné spolupráce. Ale umíme toho samozřejmě mnohem více!

 • zavedení a udržování systému bezpečnosti práce, včetně zpracování a vedení dokumentace,
 • vyhodnocení rizika možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců,
 • proškolení v předpisech v oblasti BOZP, požární ochrany a prevence závažných havárií,
 • komunikace s příslušnými orgány státní správy,
 • zajištění provozuschopnost zabezpečovacích provozních souborů (EZS, PDS, EPS, SHZ), včetně oprav, zkoušek, revizí, odborných školení a přezkoušení Vašich zaměstnanců,
 • účast při interních i externích auditech,
 • spolupráce při šetření pracovních úrazů a navrhování účinných nápravných opatření,
 • aktualizace havarijního plánu a vedení archivu provozní dokumentace.

Bezpečnostní analýza rizik a návrhy systémů

Hlava tygra Centr Group

V rámci bezpečnostní analýzy provedeme dekompozici vaší budovy z pohledu fyzické ostrahy, bezpečnostních technologií, vnitropodnikové dokumentace, mechanických zábran a režimových opatření a procesů na základní prvky. Identifikujeme vnitřní zranitelnosti, vnější hrozby a také již zavedené ochranné mechanizmy.

Naším společným cílem je nalézt co nejvíce zranitelností a nedostatků, odhadnout hrozby, rizika a možné negativní dopady na váš objekt a organizaci. Poté na základě toho určit, jak efektivní a funkční jsou stávající bezpečnostní postupy. Poté vám na míru navrhneme aktualizaci nebo zavedení nových systémů a opatření tak, aby byla všechna rizika minimalizována nebo pokryta na akceptovatelnou úroveň.

Bezpečnostní analýza rizik a návrhy systémů Centr Group
Ochrana měkkých cílů Centr Group

Ochrana měkkých cílů

Hlava tygra Centr Group

Při zabezpečování měkkých cílů se zaměřujeme především na ochranu zdraví a životů zaměstnanců a veřejnosti pobývající na takových místech. Co to ale tzv. „měkký cíl“ je? V rámci České republiky tak nazýváme místa a objekty s vysokou koncentrací osob a nízkou úrovní zabezpečení proti násilným útokům, a to nejen teroristickým, a zároveň úplně nebo relativně volně přístupné veřejnosti. Tím se liší od tzv. tvrdých cílů, což jsou dobře chráněné a střežené strategické objekty.

Měkký cíl je třeba nemocnice, kulturní instituce, nádraží, náměstí nebo obchodní centrum. Dle vaší individuální situace provedeme analýzu, sepíšeme doporučení, návrhy na zabezpečení a plány realizace. Vycházíme z optiky útočníků a zaměřujeme se na pravděpodobnost a konkrétní zacílení útoku. Společně zavedeme taková opatření, aby vaši zaměstnanci a návštěvníci byli vždy v bezpečí. Naplánovaná opatření pro vás také rádi zrealizujeme – zajistíme fyzickou ostrahu, návrh a instalaci technických systémů, vyhotovení dokumentace, i návazná školení a praktické nácviky. Vždy používáme nejnovější technologie a postupy v souladu s metodikou Ministerstva vnitra ČR.

Kybernetická bezpečnost

Hlava tygra Centr Group

Poradíme vám, jak udržet v bezpečí nejen váš fyzický majetek, ale i virtuální data, informace a vaše know-how. Protože hackeři jsou realita. I únik a zneužití dat jsou realita. A následné zastavení chodu celého podniku nebo ztráta reputace znamenají obrovské škody. Platí to ve všech oborech podnikání.

 • Máte pocit, že vaše IT si s kybernetickým zabezpečením vlastně moc neví rady?
 • Nevíte, zda by vaše organizace uměla odolat soustředěnému útoku hackera?
 • Nevěříte, že by vaši zaměstnanci za žádných okolností nevynesli ven důležité informace?
 • Máte kusé informace, třeba o zranitelnostech v různých systémech, ale nevíte, co vás ohrožuje, a co ne?
 • Nejste si jistí, zda vaše IT chrání vás byznys dostatečně?

Dáme vám jasnou odpověď na tyto a další otázky. Poskytneme vám konzultace či metodické vedení v jakékoli oblasti. Ať už je to vyhláška či zákon o kybernetické bezpečnosti, nebo informační bezpečnost obecně. Nebo vám poradíme jak správně zabezpečit data či vybrat a nastavit to pravé řešení pro dvoufaktorové ověření.

Kybernetická bezpečnost Centr Group
Hlava tygra Centr Group

Rádi vám řekneme více

Jsme CENTR GROUP se sídlem v Praze a poskytujeme komplexní bezpečnostní služby. Zajistíme vám bezpečnostní poradenství, služby BOZP a PO a komplexní Facility Management. Postaráme se o vaši osobu, majetek či firmu. Za všech okolností a efektivně.

Rychlý kontakt
Zavolejte nám kdykoliv

 

Neváhejte nás
kontaktovat!

 

24 hodin denně

 

+420

731 628 740

 

 

 

Další kontakty naleznete zde