Tel: +420 731 628 740 | Email: office@centr.cz

FACILITY MANAGEMENT

Facility management má mnoho definic. Ale obecně vzato, je to komplexní a efektivní způsob řízení souboru podpůrných služeb tak, aby se mohl plně věnovat své hlavní podnikatelské činnosti (svému core byznysu). A také metoda, jak v organizaci sladit pracovní prostředí, pracovníky a činnosti.

CENTR GROUP patří k největším poskytovatelům komplexního facility managementu v České republice. Uvědomujeme si potřeby našich klientů, proto jim veškeré služby připravujeme individuálně a na míru. Spolupracujeme se špičkovými odborníky ve svých oborech, s odpovídajícím vzděláním, certifikacemi a pracovními prostředky. Využíváme nejnovější technologie a SW systémy. Našim klientům nabízíme kvalitní služby v mnoha oblastech, které umíme řídit také formou integrovaného facility managementu.

 

Facility Management

Hlava tygra Centr Group

Nabízíme vám služby v oblasti provozu nemovitostí. Vždy vám rádi pomůžeme a odborně poradíme, co se týče například optimalizace provozních nákladů nebo vašich investičních záměrů. Naším cílem je hospodárnost a zachování hodnoty nemovitosti. Služby provádíme s ohledem na podmínky a specifické potřeby klienta a dle pravidel stanovených klientem, výrobcem, a samozřejmě legislativou. Zajišťujeme také související administrativu.

Technická správa budov vás zbaví starostí. Převezmeme chod budovy, údržbu, obsluhu a kontrolu technického zařízení budov (TZB). Zařídíme pro vás správu technické dokumentace nebo přístupových karet, preventivní prohlídky či návrhy a realizaci opatření BOZP a PO. Provádíme údržbu technologií, například provozní kontroly, prediktivní údržbu, obsluhu a servis, včetně doplňování provozních médií a kontroly spotřeby energií. Vzhledem k tomu, že jedním z klíčových dokumentů je technický pasport budovy, součástí námi nabízených služeb je provádění pasportizace, zpracování takového technického pasportu budovy a jeho aktualizace.

Provozujeme nonstop dispečink a havarijní službu s pohotovostí v režimu 24/7/365 pro případ havárií a krizí. Operativně řešíme krizové situace a naše výjezdové skupiny či mobilní údržba umí rychle vyrazit a zasáhnout. V rámci každodenního provozu zajišťujeme opravu a údržbu strojních zařízení, tedy běžné opravy a údržbu, plánované nebo havarijní opravy menšího i většího rozsahu, případně i instalace a stěhování strojního zařízení.

Facility Management Centr Group
Servis a revize technologií Centr Group

Servis a revize technologií

Hlava tygra Centr Group

Tato činnost je úzce spjata se správou budov a jejich vybavením. Službu zajišťují naši vlastní odborníci, nebo odborné úzce profilované partnerské společnosti strategicky rozmístěné po celé republice, abychom maximálně optimalizovali provozní náklady.

Zajistíme pro vás prohlídky, revize a zkoušky vzduchotechniky, klimatizace, tedy kompletně tzv. systémů HVAC, protipožárních zařízení, tepelných zdrojů, měření a regulace (MaR), elektro silno i slaboproudých zařízení a výtahů. Zhodnotíme stav vaší budovy po technické stránce a zpracujeme technologický posudek, tedy klíčový dokument, zejména v případech, kdy se připravujete na provoz nového objektu.

Technická zařízení budov také dodáváme a servisujeme. Naši kvalifikovaní odborníci vám vždy dobře poradí a operativně vyřeší vzniklé problémy. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně. Nabízíme dodávku, montáž a servis kotelny, vzduchotechniky, chladících agregátů, dodávku a montáž NN rozvodů a slaboproudých technologií.

Energetické služby

Hlava tygra Centr Group

Cílem vlastníka budovy je starat se o ni s péčí řádného hospodáře a s ohledem na životní prostředí, tedy sledovat spotřebu energií a hledat možnosti, jak zvýšit efektivita provozu. CENTR GROUP má stejné cíle, a proto vám pomůžeme nejen s provozem a energetickou optimalizací, ale i s legislativními a administrativními činnostmi. O všem, co pro vás děláme, vás informujeme na pravidelných poradách či formou reportingu a vizualizací.

V rámci analýzy energetických úspor pro vás zajistíme energetický audit budovy a akční plán úspor energie, včetně jejich realizace, energetickou studii nebo koncepci energetického hospodářství. S úsporami pomáhají také projekty EPC zaručující snížení spotřeby energie a provozních nákladů. Abyste ještě více ušetřili, rádi pro vás budeme provozovat energetické zdroje a zařízení, včetně servisu a hodnocení optimálnosti využití. Týká se to například rozvodů energie, tepelných zdrojů či chlazení, ale zajistíme pro vás i výstavbu nových zařízení na míru. Provoz a technologické procesy zajišťujeme také formou dálkového monitoringu (dohledu) a centrálního dispečinku.

V rámci energetického managementu se zabýváme ekonomicky využitelnými úsporami energie a aktivně je vyhledáváme. Služba zahrnuje i vyhodnocování spotřeby nebo kontrolu úspor z dotačních programů. Dále pro vás zajistíme nákup a distribuci energií za výhodné ceny, jejich optimalizaci, rozúčtování, prodej energií nájemcům a třetím stranám či zřízení a provozování lokálních distribučních soustav.

Naše společnost se v rámci energetických služeb svým klientům dále nabízí poradenství, investice, realizace a provozování lokálních distribučních soustav (LDS).

 

Energetické služby Centr Group
Úklidové služby Centr Group

Úklidové služby

Hlava tygra Centr Group

Rozhodli jste se soustředit na svůj obor činnosti a chcete, aby úklid zajišťoval někdo, kdo garantuje profesionální a odborný přístup? CENTR GROUP je tu právě pro vás. Přineseme vám úsporu nákladů při zachování vysoké kvality a možnost jejich transparentního sledování. Používáme schválené a certifikované čistící prostředky a úklidovou techniku od renomovaných značek. Nabízíme úklid pomocí nanotechnologií a zaškolení personálu.

Nechte na nás komplexní vnitřní i venkovní úklid. Zpracujeme pro vás návrh úklidového plánu včetně úklidových standardů. Provádíme jednorázové i pravidelné úklidy kanceláří, obchodních, kulturních a sportovních center a areálů, úklid a technologické čištění v průmyslových a potravinářských provozech, a to včetně venkovních ploch a sezonní údržby komunikací. Dále vám poskytneme speciální úklidové a čistící služby v nejvyšší kvalitě, jako je výškové mytí plášťů budov, čištění koberců a čalouněného nábytku, hloubkové čištění podlah, žaluzií, strojní čištění eskalátorů nebo úklid po stavbách.

Jsme specialisté na servis pro hotely. Zajišťujeme široké spektrum služeb od housekeepingu či úklidu veřejných nebo relaxačních prostor. Mezi ostatní poskytované služby řadíme například dezinfekci (i ve zdravotnických zařízeních), dezinsekci, deratizaci, odstranění graffiti či plakátů, ochranu povrchů preventivními (nano) nátěry a odpadové hospodářství.

Údržba zeleně

Hlava tygra Centr Group

V rámci facility managementu zajišťujeme také komplexní realizace a údržbu veřejné zeleně, zahrad a ostatních venkovních ploch. V oblasti údržby zeleně a venkovních ploch se na nás můžete obrátit potřebujete-li posekat trávníky, prořezat stromy nebo vyplít záhony (zařídíme také chemické odplevelení). Provádíme údržbu dětských hřišť a mobiliářů, ochranné postřiky a hnojení, realizace závlahových systémů a rodinných zahrad i údržbu chodníků a komunikací.

Nabízíme komplexní služby v oblasti realizace sadových úprav, včetně dodávek drobné stavební architektury a také projekty zahradních úprav. Důraz klademe na moderní zahradní design, který navazuje na architekturu domu a dispozici přilehlého prostoru.

Údržba zeleně Centr Group
Integrovaný Facility Management Centr Group

Integrovaný Facility Management

Hlava tygra Centr Group

Integrovaný facility management (IFM) jde dál než „běžný“ facility management. Lze jej definovat jako integraci činností v rámci organizace k zajištění a rozvoji sjednaných služeb, které podporují a zvyšují efektivitu vlastní základní činnosti. A my dodáváme – u jednoho poskytovatele. Tedy, vše v jednom. Veškeré služby dodáváme v jednom balíčku – technickou správu nemovitosti, úklid a údržbu zeleně, ostrahu, recepční či energetické služby. IFM poskytujeme proto, abychom vám umožnili se soustředit pouze na váš byznys.

Co z toho máme my, je jasné. A proč je to výhodné pro vás?

  • Komplexní poskytování všech služeb jednou společností – bez další koordinace.
  • Jasná odpovědnost za celou zakázku – synergie jedna společnost – jeden tým – jeden kontakt.
  • Optimalizace nákladů – efektivní provázání oddělených procesů a činností.
  • Jednotná koordinace všech činností i subdodavatelů, zajištění lepších podmínek služeb.
  • Předcházení případným problémům.

Všechny služby pro vás řídí jeden člověk – projektový manažer IFM. Kromě řízení a koordinace má možnost také interně poptávat služby tak, aby vám zajistil nejlepší cenu a kvalitu. A to je náš cíl – poskytnout vám komplexní a optimální dodávku vybraných služeb, za kterou neseme plnou odpovědnost.

Hlava tygra Centr Group

Rádi vám řekneme více

Bezpečnostní agentura CENTR GROUP, tým špičkových bezpečnostních profesionálů. Zajistíme vám integrovaný facility management, úklidové služby a další služby na míru. Postaráme se o vše, co nám svěříte. Za všech okolností a efektivně.

Rychlý kontakt
Zavolejte nám kdykoliv

 

Neváhejte nás
kontaktovat!

 

24 hodin denně

 

+420

731 628 740

 

 

 

Další kontakty naleznete zde