Tel: +420 731 628 740 | Email: office@centr.cz

GDPR - General Data Protection Regulation

Společnost CENTR GROUP, a.s. se sídlem Na příkopě 1096/19, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 26865301, vydává Směrnici o zpracování osobních údajů za účelem úpravy postupů, pravidel, povinností a opatření společnosti, jakožto správce osobních údajů, k ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a pravidla týkající se volného pohybu osobních údajů.

A to v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které společnost, vědoma si své odpovědnosti stanovené v l. 24 GDPR, za účelem ochrany osobních údajů, přijala a realizuje.

Společnost CENTR GROUP, a.s., IČO: 268 65 301, se sídlem Na příkopě 1096/19, Staré Město, 110 00 Praha 1, jakožto správce osobních údajů ve smyslu l. 4 odstavce 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tímto v souladu s čl. 13 GDPR sděluje dotčeným subjektům údajů následující informace:

Rychlý kontakt
Zavolejte nám kdykoliv

 

Neváhejte nás
kontaktovat!

 

24 hodin denně

 

+420

731 628 740

 

 

 

Další kontakty naleznete zde